מחסום פוטנציאל - סימולציה למנהור, העברה והחזרה, פוטנציאל מדרגה