מדריך מדור בחינות - הנחיות לביצוע בחינות בתומגרייד ולבדיקתן

הקליקו על הקישור https://in.bgu.ac.il/acadsec/exams/DocLib/Pages/4lecturer/Tomagrade.pdf לצפיה באתר האינטרנט