2.8. כוח על מטען כתוצאה ממוט אינסופי (רמה 1)

Add smart bookmark