4.1. תאוריה וכלים טכניים - שטף חשמלי, חוק גאוס

Add smart bookmark