7.5. נגד גלילי לא אחיד - התנגדות סגולית שתלויה ב-r (רמה 2)

Add smart bookmark