9.4. כוח על תיל נושא זרם (רמה 1)

Add smart bookmark