9.6. מומנט דיפול מגנטי של מוט מסתובב (רמה 2)

Add smart bookmark