10.2. שדה מגנטי של תיל ישר (רמה 1)

Add smart bookmark