10.8. שדה מגנטי של משטח כדורי מסתובב (רמה 3)

Add smart bookmark