10.4. שדה מגנטי של סליל ארוך (רמה 1)

Add smart bookmark