10.5. שדה מגנטי של טורואיד (רמה 1)

Add smart bookmark