10.6. שדה מגנטי של יריעת זרם אינסופית (רמה 2)

Add smart bookmark