10.7. שדה מגנטי של גליל ארוך (רמה 2)

Add smart bookmark