קפיצה בשדה מגנטי כאשר זורם זרם במישור ההפרדה בין ריק לחומר מגנטי

Add smart bookmark