11.1. תאוריה וכלים טכניים - השראה אלקטרומגנטית: חוק פאראדיי, חוק לנץ

Add smart bookmark