11.2. שטף מגנטי כתוצאה משדה לא אחיד (רמה 1)

Add smart bookmark