11.3. מעגל חשמלי בעל שטח משתנה בזמן (רמה 1)

Add smart bookmark