12.1. תאוריה וכלים טכניים - השראות עצמית, חומרים מגנטיים, מעגלי RL ו-LC

Add smart bookmark