שדה מגנטי במרכז לולאה לא מעגלית

Add smart bookmark