3.8 שדה של דיפול חשמלי בנקודה רחוקה (רמה 2)

הוסף סימניה חכמה