9.6 מומנט דיפול מגנטי של מוט מסתובב

הוסף סימניה חכמה