1.2.1 אינטגל מסלולי ומשטחי של שדה כללי

הוסף סימניה חכמה