1.7 צפיפות מטען משטחית על גבי דיסקה (רמה 2)

הוסף סימניה חכמה