1.8 חישוב מטען של כדור - צפיפות לא אחידה (רמה 2)

הוסף סימניה חכמה