2.7 שלושה מטענים בקודקודיו של משולש שווה צלעות

הוסף סימניה חכמה