2.13 כוח על מטען כתוצאה מקשת חצי מעגלית

הוסף סימניה חכמה