2.14 כוח על מטען כתוצאה מדסקה לא אחידה

הוסף סימניה חכמה