4.1 תאוריה וכלים טכניים - שטף חשמלי, חוק גאוס

הוסף סימניה חכמה