6.1 תאוריה וכלים טכניים - קיבול, חומרים דיאלקטריים

הוסף סימניה חכמה