7.1 תאוריה וכלים טכניים - זרם חשמלי, התנגדות

הוסף סימניה חכמה