7.5 נגד לא אחיד - התנגדות סגולית שתלוי ב-r

הוסף סימניה חכמה