7.6 נגד לא אחיד - התנגדות סגולית שתלוי ב-z

הוסף סימניה חכמה