8.1 תאוריה וכלים טכניים - מעגלים חשמליים, חוקי קירכהוף

הוסף סימניה חכמה