9.3 תנועת פרוטון בשדה חשמלי ושדה מגנטי

הוסף סימניה חכמה