10.6 שדה מגנטי של יריעת זרם אינסופית

הוסף סימניה חכמה