11.1 תאוריה וכלים טכניים - השראות אלקטרומגנטית, חוק פאראדיי

הוסף סימניה חכמה