11.2 שטף מגנטי כתוצאה משדה לא אחיד

הוסף סימניה חכמה