11.3 מעגל חשמלי בעל שטח משתנה בזמן

הוסף סימניה חכמה