12.1 תאוריה וכלים טכניים - חומרים מגנטיים, השראות עצמית ומשרנים

הוסף סימניה חכמה