דף ראשי

מטרתה  של מעבדת הדגמות היא לאפשר לסטודנטים להחשף לניסויים אשר ממחישים עקרונות פיזיקליים הנלמדים בכיתה. 

ההדגמות הניתנות ע"י המעבדה מתארות תופעות פזיקליות שונות באופן איכותי ולא כמותי בכדי שיהיה ניתן להמחיש בקלות את התופעה.

המעבדה נותנת שירות לקורסים השונים שניתנים ע"י המחלקה לפיזיקה.


סרטוני הדגמותהזמנת הדגמות