הגשת תרגיל 1 - בדיקת עמיתים

שלב ההערכות

ציר זמן הערכת העמיתים עם שלב phasesדלג משימות הנוכחיות
שלב ההכנה
שלב ההגשה
  • מידע על המשימה הגשות אפשריות מ-לפני 834 ימים 15/10/2020, 02:25)
  • מידע על המשימה מועד אחרון להגשות: לפני 822 ימים 27/10/2020, 00:00)
שלב ההערכות
שלב נוכחי
שלב חישוב הציונים
סגור
הוראות להערכה

נדרשים לתת ציון עובר/לא עובר לעבודת ההגשה.

הגשות להן נדרשת הערכה ומתן ציון