הגשת תרגיל 2 - בדיקת עמיתים

סגור

ציר זמן הערכת העמיתים עם שלב phasesדלג משימות הנוכחיות
שלב ההכנה
שלב ההגשה
  • מידע על המשימה הגשות אפשריות מ-לפני 836 ימים 15/10/2020, 02:25)
  • מידע על המשימה מועד אחרון להגשות: לפני 816 ימים 3/11/2020, 23:59)
שלב ההערכות
שלב חישוב הציונים
סגור
שלב נוכחי