הגשת תרגיל 3 - בדיקת עמיתים

שלב ההערכות

ציר זמן הערכת העמיתים עם שלב phasesדלג משימות הנוכחיות
שלב ההכנה
שלב ההגשה
  • מידע על המשימה הגשות אפשריות מ-לפני 834 ימים 15/10/2020, 02:25)
  • מידע על המשימה מועד אחרון להגשות: לפני 807 ימים 10/11/2020, 20:00)
שלב ההערכות
שלב נוכחי
שלב חישוב הציונים
סגור
הגשות להן נדרשת הערכה ומתן ציון