הגשת תרגיל 4 - בדיקת עמיתים

סגור

ציר זמן הערכת העמיתים עם שלב phasesדלג משימות הנוכחיות
שלב ההכנה
שלב ההגשה
  • מידע על המשימה הגשות אפשריות מ-לפני 809 ימים 9/11/2020, 02:25)
  • מידע על המשימה מועד אחרון להגשות: לפני 798 ימים 19/11/2020, 23:59)
שלב ההערכות
שלב חישוב הציונים
סגור
שלב נוכחי