הגשת תרגיל 5 - בדיקת עמיתים

סגור

ציר זמן הערכת העמיתים עם שלב phasesדלג משימות הנוכחיות
שלב ההכנה
שלב ההגשה
  • מידע על המשימה הגשות אפשריות מ-לפני 802 ימים 16/11/2020, 02:25)
  • מידע על המשימה מועד אחרון להגשות: לפני 792 ימים 25/11/2020, 23:59)
שלב ההערכות
שלב חישוב הציונים
סגור
שלב נוכחי