הגשת תרגיל 6 - בדיקת עמיתים

שלב חישוב הציונים

ציר זמן הערכת העמיתים עם שלב phasesדלג משימות הנוכחיות
שלב ההכנה
שלב ההגשה
  • מידע על המשימה הגשות אפשריות מ-לפני 793 ימים 25/11/2020, 02:25)
  • מידע על המשימה מועד אחרון להגשות: לפני 782 ימים 5/12/2020, 23:59)
שלב ההערכות
שלב חישוב הציונים
שלב נוכחי
  • מידע על המשימה יש להמתין עד שההערכות יבחנו והציונים יחושבו
סגור