הגשת תרגיל 8 - בדיקת עמיתים

שלב ההערכות

ציר זמן הערכת העמיתים עם שלב phasesדלג משימות הנוכחיות
שלב ההכנה
שלב ההגשה
  • מידע על המשימה הגשות אפשריות מ-לפני 788 ימים 30/11/2020, 02:25)
  • מידע על המשימה מועד אחרון להגשות: לפני 770 ימים 17/12/2020, 23:59)
שלב ההערכות
שלב נוכחי
שלב חישוב הציונים
סגור
הגשות להן נדרשת הערכה ומתן ציון