הגשת תרגיל 11 - בדיקת עמיתים

שלב ההערכות

ציר זמן הערכת העמיתים עם שלב phasesדלג משימות הנוכחיות
שלב ההכנה
שלב ההגשה
  • מידע על המשימה הגשות אפשריות מ-לפני 790 ימים 30/11/2020, 02:25)
  • מידע על המשימה מועד אחרון להגשות: לפני 746 ימים 12/01/2021, 23:59)
שלב ההערכות
שלב נוכחי
שלב חישוב הציונים
סגור
הגשות להן נדרשת הערכה ומתן ציון