הגשת תרגיל 12 - בדיקת עמיתים

שלב ההגשה

ציר זמן הערכת העמיתים עם שלב phasesדלג משימות הנוכחיות
שלב ההכנה
שלב ההגשה
שלב נוכחי
  • מידע על המשימה הגשות אפשריות מ-לפני 790 ימים 30/11/2020, 02:25)
  • מידע על המשימה מועד אחרון להגשות: לפני 741 ימים 17/01/2021, 23:59)
שלב ההערכות
שלב חישוב הציונים
סגור