מפגשי זום

Topic Host Start Time Mode (registered) Duration (minutes) Actions
מעבדה א2 בפיסיקה לתלמידי הנדסת חומרים - מעבדה קבוצה 01 אולג קריצבסקי 28-06-2022 11:00 רגיל 180
מעבדה א2 בפיסיקה לתלמידי הנדסת חומרים - מעבדה קבוצה 02 רחמילוב דוד 28-06-2022 11:00 רגיל 180